Bu yazıda okuyacaklarınız karma astrolojine yakışır olarak ruhun evrimi için gerekli dönüşüm etkilerini vibrarto eden planetlerin arketiplerini çözümler niteliktedir…

Diğer ekol astrologların yaptığı gibi mekanik yorum içerikli değildir…

Tekamül bilinci yerleştirilmemiş , Kehanet iliminin faydası ancak ruhsal ve zihinsel ilerleme göstermeyen ,sadece maddedeki oluşlarına ‘’ zaman ‘’ dediğimiz ilizyonda hapsolmuş ,kendi Öz’ünden ve Dünya alemine taşıdığı karmadan bi haber varlıkların ortama 80 yıl dediğimiz , ama aslında durupta baktığınız yere göre 9 saniyeden saniyenin milyonda biri kadar değişiklik gösteren , insan ömrünün vaktini, hangi olgularla tüketeceği olacaktır..

Hazırsanız başlıoruz dalışa ..

3

2

1

0

Eğer Dünya’da acının varlığını tatdısanız ki kesinlikle tattık buranın artık bir bir sınav yeri olduğunu cennet olmadığını ve hic bir zaman olmayacağını aklımıza kazıyalım..

Bütün Astrolojik ve tabii Dinsel motifler bize anı şeyi söyler…
Neo spritualizmin aksine bir Chiron yarası ,bir Satürn ,bir Pluton yani Yaratıcının Brahma dediğimiz sistem bütününde ,shiva(yok etme) ve shakti (yaratma) döngüsünde var oluşlarımız varsa burası asla cennet olmayacaktır dostlarım..

Acılarımızın amacı bizi geliştirmektir…Sistem bizim ıstıraplarımızla ilgilenmez …Istırap sonucundaki gelişimimize bakar.

Ve artık öğrenilmiş olan gerçeklikle sınavımız bıtınce aynı alandan 2. Kere sınava girmemize gerek kalmaz ,yeni deneyim alanları açarak ruhsal gelişimimize destek verir…

Tüm tinsel öğretilerde ve ayrıca modern felsefenin bir dalı olan epistemolojiye göre, bilgi 3 şekilde öğrenilip içselleşir ve kişinin manyetik alanına aktarılır…

1.PATHESİS : Pathesis bilgi ediniminde kişinin bilgi edinimini ıstırabın sağladığı görülmektedir. Aslında ıstıraptan kastedilen fiziksel ve manevi ıstıraplardır. İnsanın bilgiyi deneme-yanılma süreciyle öğrendiği düşünülür.

2.MATHESİS : Decarts ‘ın dediği gibi mutlak matematiktir…Yani eğitim yolu ile sistemin dilini okuyarak pathesisten özgürleşerek bilgiyi içselleştirmek..

3.GNOSİS : Bir hoca tarfından inisiye edilerek ,anadoluda el vermek olarak geçer, auraya yüklenen bilgidir…Alt anlamları mevcuttur ,spritüellikle ilgilidir..

Karmik tortularımızdan ve kurşunileşmiş ruhumuzdan dolayı , Pathesis ile öğrenme yolunda olduğumuzdan ,Mathesis ‘e geçiş yapamayız…

Karma Astrologları Evrenin matematiksel kodlarını çözümleyerek, mathesis ve gnosisin alt versiyonları ile (bunlar inisiyasiyatik aktrımlar değildir) farkındalığı arttırarak , pathesisin üstünde bir biliç ile olaylara ve olgulara yaklaşım yolunu gösterirler…

O zaman uzatmadan başlayalım 🙂

Sabian sembol : GÖLÜN ÜZERİNDE PARILDAYAN AY ….

Sembolik anlatımda Ay bizim ruhumuz, duygularımız, içgüdülerimiz,annemiz karmamız dişil yönümüz,psikomatik tramvalarımızdır…

Göl sembolü ise ,aynalık yaparak Öz’ümüzün yansımasıdır.
Ayaklarınızın altından bugüne kadar sağlam sandığınız taşların oynadığını mı hissediyorsunuz ?

Size bir haberim var ….

Onlar zaten sağlam değillerdi…

Ve siz bunu zaten biliyordunuz…

Jüpiter Akrep burcuna girdiğinden beri kişisel haritalarımıza ve oluş frekanslarımıza göre temede attığımız bir çok taşı yerinden oynattı…

İşin ucunda Jupiter varsa hani iyicil oluyordu dediniz dimi..?

Evet doğru …

Ancak bilgelik ve düzen bu sefer Akrebik konularla küllerinden doğmak istiyor..

Dönüştüremediği şeyeleri bitirip yenisini inşaa ediyor..
Gel gelelim bu bizim en yüksek hayrımıza mı …evet!

Ancak mathesisle öğrenemediğizi pathesisle deneyimlemek zorunda kalacağız…

Peki Neler olacak ?

Öncelikle su ve toprak burçlarının ilk derecelerinde olanlar 1.cil etki altında….
Venüs –Jupiter ikilisine Retro Neptun olumlu bakışta..Uranyen astroid Hades le buyuk su üçgeni oluşturuyor hepsi…
Bu kombin Hades’in de oyuna dahil edilmesiyle bize şunu soyluyor….

‘’Arka bahçesi temiz olanlar için Tanrısal şanslar ve şifa gelecek ‘’

Peki arka bahçemiz temiz mi?

Eğer değilse ,

O zaman  ‘’Dust to Dust ‘’

Yani Hades , Venüsyen konularda ,Jüpiter’in büyüttüğü ,Neptünyen yanılgıları, egosantrik histerileri , kör tutkuları kısaca tüm gölge yanları düşünceden reelde maddeleştirip yakıp yıkacak.Seni ,beni kendi iç dünyamızla yüzleştirip provakosyonlarla sınayacak….Karşındaki gerçeklik her ne ise uzun zaman önce kendine ektiğin yalanın ürünü olduğunu gösterecek.Bu seyede içsel ve dışsal bir dengede bilgeliğe taşıyacak…Ama Pathasis ile ama Mathesis ile…

Venüs ilişkilerimizde bu zamana kadar ‘’ yok canım öyle değildir böyledir ‘’ diye içimizi rahatlattığımız tüm sorularımızın cevaplarını keşfetmemiz için içsel bir dürtü uyandıracak..

İçsel arzu ve fantezi dünyamız reel gerçeklikle ne kadar uyumlu?
Psikodramatik duygularımızın ilişkilerimize tepkimesi nasıl gelişiyor?
Sevgi alış – verişimizin dayandığı doğmatik inançlarımız ,cinsellik ,cinsiyet ölüm ve dönüşüm ,miras , gizli kalmış gerçekler ,benim değerlerim ile bir başkasının değerleri arasındaki farklar ,içgüdüsel yaşamların ihtirasları ve tutkularının gerçeklikle ne ölçüde bağdaşabildiğinin sınanacağı , içsel şifa ve bilgeliğin karşımızdakilerle çatışmaktansa empati yaparak elde edilebiceğini deneyimleyeceğimiz ,kendi içsel sihrine ulaşanların Öz Benliklerine olan yolda rehberlerlik aldıkları , ‘’The better or The Worse ‘’ polaritesine ya biliçli hür irademizle yürüyeceğimizi yada içgüdülerimizle savrulacağımıza karar vereceğiz…

Şiddet yerine sevgiyi mi?
Hırs yerine bir üst bilince teslimiyeti mi?
İhtiras yerine etik değerleri mi?

Seçeceğimize farkında olmadan bilinç altımızda biriktirdiğimiz çöp düşünceler ve dürtüler karar verecek….

Ve evet sonu en yüksek hayrımıza olacak …

Unutmayın Kasım Ayı hasat ayı…

Her hasattan sonra tarla yeniden tohumlanır…

Bu gece 23:00 ‘a kadar şifa çalışmalarında içsel denge ve dönüşüm çalışmaları yapabilirsiniz….
Bilinç altınızla yüzleşip sizi ve hayatınızı aşağı çeken tüm negatif duygu ve düşüşüncelerinizi bir kağıda yazın ve işiniz bitince yakın gitsin……

Dust to Dust….Küller küllere..

Dinginleşmek ve farkındalık için aşağıdaki mantrayı dinleyebilirsiniz…

Yolunuz herdaim ışıklardan geçsin güzel Ruhlar…

Sevgiyle,Şevkat de kalın…

Karma Astrolog Zuhal Karabaş…